?

Log in

No account? Create an account
TCM [entries|friends|calendar]
Twan

[ website | RVPmedia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[12 Apr 2005|04:39pm]
new LJ-account: t_son.
11 weaknesses| add weakness

[07 Apr 2005|04:54pm]
[ mood | happy ]

The label manager sent me this awesome 4-CD/booklet box;

The 21st century guide to...
King Crimson

Volume One / 1969-1974

imagesCollapse )

It looks nice next to my 'Great Deceiver'-box and the rest of the collection.

www.king-crimson.com

the listCollapse )
4 weaknesses| add weakness

[ segregation ] [06 Apr 2005|10:28pm]
[ mood | contemplative ]when I open you up...
add weakness

[06 Apr 2005|08:23pm]
tada:

http://3voor12lokaal.vpro.nl/newsjump.jsp?news=116263
2 weaknesses| add weakness

[05 Apr 2005|10:06pm]


3 weaknesses| add weakness

[05 Apr 2005|06:38pm]

12 weaknesses| add weakness

[04 Apr 2005|09:35pm]

sigretje
22 weaknesses| add weakness

[04 Apr 2005|07:34pm]

Therapy?

two moreCollapse )
9 weaknesses| add weakness

[ recording kitchen ] [02 Apr 2005|05:40pm]
[ mood | melancholy ]

Ik mis de lange dagen, het lange wachten, het slechte eten, de adrenaline, de inspanning, het sigaretje na de show, de vermoeiende terugweg, de geweldige weekenden.
Ik mis Leiden, de Sus, het heerlijke Abschalten, iemand die met Marthè kan praten zonder vermoeid te raken, iemand die op de bank zit te lezen, iemand die ik kan bellen, de geweldige zomer.

23 weaknesses| add weakness

[ RVProject - March ] [02 Apr 2005|04:12pm]
March (snippit) (*.mp3 - 0.9 MB)

More at: www.rvpmedia.net/rvproject
add weakness

[28 Mar 2005|10:14am]


4 weaknesses| add weakness

[25 Mar 2005|09:06am]


11 weaknesses| add weakness

[22 Mar 2005|09:18pm]
Sons of the Rain - Crawling *.mp3 4,37 MB


www.sotr.tk
1 weakness| add weakness

[21 Mar 2005|03:07pm]

macro: cards
16 weaknesses| add weakness

[20 Mar 2005|10:40am]
[ mood | hungry ]You're the best.
21 weaknesses| add weakness

[18 Mar 2005|05:48pm]
Ik wil naar Antwerpen; de foto-expositie...
Ik baal er al zo van dat ik de Mucha-tentoonstelling heb moeten missen door laksigheid van mijn kant. Daarom wil ik dit niet missen.. ik heb nog tot 10 April, en anders ga ik gewoon alleen.
4 weaknesses| add weakness

[ Dirty Mattress ] [17 Mar 2005|07:02pm]

infoCollapse )
6 weaknesses| add weakness

[13 Mar 2005|02:21pm]


4 weaknesses| add weakness

[13 Mar 2005|12:26pm]
Film-tip: Saw+2Collapse )
13 weaknesses| add weakness

[ GoApe - March 11th - Meijel ] [12 Mar 2005|12:05pm]


two moreCollapse )
30 weaknesses| add weakness

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]